Feyza Çaksen

Psikolog

Feyza Çaksen

Psikolog

İsim Soyisim:

FEYZA ÇAKSEN

Ünvan:

PSİKOLOG / AİLE DANIŞMANI

Çalışma Alanı:

ÇOCUK / ERGEN / YETİŞKİN / AİLE DANIŞMANLIĞI

 

 

Çalışma Alanları

Depresyon

Travma

Bipolar Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Kaygı Bozuklukları

Sosyal Fobi

Stres Yönetimi

Panik Atak

Yeme Bozuklukları

Fobiler

Aile İçi İletişim Sorunları

Evlilik ve İlişki Problemleri

Yas (Matem)

Agorafobi

Ergenlik Bunalımı

Özgüven Sorunları

Çocuklar ve Yetişkinler İçin Test Uygulamaları

 

Karatay Üniversitesi'nde Psikoloji lisans programını onur öğrencisi olarak tamamlamış ve ardından Gıda Tarım Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamıştır. Üniversite yılları boyunca aktif bir öğrenci olarak öne çıkarak, staj zorunluluğu olmamasına rağmen 5 farklı staj deneyimi.edinmiştir

Çaksen, Selçuk ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri'nin Psikiyatri Polikliniği ve servislerinde hastaların güncel hastalıklarını yakından takip etme fırsatı bulmuş ve bu hastalıkların beyinle olan yakın ilişkisini göz önünde bulundurarak, çocuk ve yetişkin nöroloji polikliniklerinde de staj yapmıştır. Son olarak, çocuk psikolojisini daha yakından tanımak amacıyla özel bir kreşte staj yapmıştır.

Staj deneyimlerinin yanı sıra, üniversitede 2 yıl boyunca kulüp başkanlığı yaparak sosyal çevresini genişletmiş, iletişim becerilerini geliştirmiş ve liderlik yeteneklerini pekiştirmiştir. Ayrıca, üniversitede TPÖÇG adı verilen Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu'nda bir sene köşe yazarlığı yaparak akademik birikimini paylaşma ve öğrenci topluluğuna katkı sağlamıştır.

 Okul dönemi boyunca 5 yüksek onur belgesi ve bir de onur belgesi kazanmıştır. Mesleki gelişimine katkı sağlamak adına “Aile terapisi, İleri düzey EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Çözüm Odaklı Terapi, Bdt (Bilişsel Davranışçı Terapi) ve Nöropsikolojik testler” gibi alanlarda eğitim almıştır. Ayrıca, engelli bireylerle etkili iletişim kurabilmek için işaret dili sertifikası almıştır

Çaksen, aldığı sertifikalardan sonra teorik bilgilerini pratikte uygulama ve tecrübe kazanma amacıyla bir danışmanlık merkezinde işe başlamış aynı zamanda onlineden de danışanlar alarak mesleki bilgi ve becerilerini artırmıştır.  Şu anda da aktif olarak Pandomim Danışmanlık Merkezinde yetişkin/ergen/ çift danışmanlığı alanlarında hizmet vermektedir. 

 

Kurslar Eğitimler

Temel ve İleri Düzeyde Çocuklarda ve Yetişkinlerde EMDR Uygulayıcı Sertifikası- Zion Psikiyatri Akademisi

Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Sertifikası- Yüksek Psikoloji Akademisi,Nurdan Ökten

Aile Danışmanlığı Sertifikası- Haliç Üniversitesi, hayat boyu eğitim merkezi

Nöropsikolojik Testler Uygulayıcı Sertifikası- Yüksek Psikoloji Akademisi, Uzm.Psk.Hatice Doğdu

Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Sertifikası- Başkent Psikoloji Atölyesi, Nevin Dölek

Klinik Görüşme Teknikleri Uygulayıcı Eğitim- Yüksek Psikoloji Akademisi, Nurdan Ökten 

Psikoloji Temalı Kariyer Zirvesi

Bilgi'sel Psikoloji Zirvesi

23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

Konya Psikoloji Zirvesi

SPSS İle Veri  Analiz  Geliştirme ve Uyum Eğitimi- Kurs Bitirme Belgesi 

Türk İşaret Dili Eğitimi - Kurs Bitirme Belgesi 

 

 

 

Uygulayabildiğim Testler

1.    AGTE (Ankara Gelişim Envanteri Testi )

2.    Bayer Cümle Tamamlama Testi

3.    Bender Gestalt Testi

4.    Frontal Lob İşlev Testleri

5.    Kısa Kognitif Muayene

6.    Mini Mental Test- (Eğitimliler&Eğitimsizler)

7.    MMPI- Minnesota çok yönlü kişilik envanteri

8.    Öktem- Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST)

9.    Porteus Labirentleri Testi

10.Rey Karmaşık Figür Testi

11.Saat Çizme Testi

12.Saat Dizisi Öğrenme Testi

13.Stroop Testi

14.Westler Bellek Testi

15.WISC-R (çocuklar için zeka testi)

16.Agorofobik bilişsel ölçeği

17.Beck depresyon ölçeği

18.Travma sonrası stress bozukluğu ölçeği

19.Hamilton anksieyete ölçeği

20.Yale–brown Obsesyon-Kompülsiyon ölçeği

21.Psikolojik belirti tarama testi

 

YUKARI
Aydınlatma Metni 'ni okudum, bilgi sahibiyim
RANDEVU AL 0332 322 75 57