Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin danışmanlığında ilk seans, bir değerlendirme görüşmesidir. Bu seansta kişinin yaşadığı sorunun ne olduğu, sorunun içsel ve dışsal kaynakları, psikiyatrik ve medikal durumlar, kullandığımız danışmanlık yöntemlerinin kişinin sorununa uygunluğu ve olası danışmanlık yöntemi planı değerlendirilir. Görüşmenin sonunda ortaya çıkan değerlendirme kişiyle paylaşılır, buna göre gelecek görüşmeler birlikte kararlaştırılır.

Bazen bu değerlendirmenin sonucunda kişiler başka bir uzmanlığa yönlendirilebilirler. 

Danışmanlık Planı

Danışmanlık planı, kişinin kendine özgü sorunlarına, ihtiyaçlarına, beklentilerine, taleplerine ve kişilik özelliklerine göre şekillendirilir. Ancak yine de genel bir danışmanlık süreci üç aşamadan oluşur. 

İlk aşama Kişinin yaşamında bir kriz veya acil çözüm bekleyen bir konu olduğu durumlarda, bu durumların çözülmesi ya da kontrol altına alınmasıdır. Bu nedenle öncelikle 'Krize Müdahale, Problem Çözme ve Başa Çıkma Stratejileri' gibi müdahalelerle başlanır.

İkinci aşama Kişinin yaşadığı sorunun altında yatan 'duygu, düşünce ve davranış' şekillerinin tespit edilmesi aşamasıdır. Bu aşamada, kişinin işine yaramayan, işlevlerini bozan, olumsuz duygular ortaya çıkaran, kontrolü yitirmesine neden olan ya da gelişiminin önünde engel teşkil eden düşünme yapılarını keşfetmesine çalışılır. Bilişsel yeniden yapılandırma sürecinde kişinin daha rasyonel, işlevsel ve gerçekçi düşünme tarzı geliştirmesi üzerinde durulur. Kişinin kendisi için dezavantajlı düşünme tarzının değiştirilmesi, kişinin daha sağlıklı duygusal tepkiler yaşamasına ve daha işlevsel davranışlar sergilemesine yol açar. Bu aşamada genellikle 'Bilişsel Davranışçı' yönteminden faydalanılır.

Üçüncü aşamada Kişinin işlevsel olmayan 'duygu, düşünce ve davranış' tarzının altında yatan kişilik yapıları (şemalar, dinamikler) ele alınır.

Merkezimizde bireysel danışmanlıkta 4 farklı danışmanlık yöntemi kullanılmaktadır. Kullanılan bu yöntemler gelen kişinin ihtiyacına göre, belirlenmektedir. 

-----------------------------------------------------

Adres: Ferit Paşa Mah. Nişantaş Sok. 18/A Selçuklu/KONYA

TEL: 0332 322 75 57 - 0544 943 42 00

-----------------------------------------------------

 

YUKARI
Aydınlatma Metni 'ni okudum, bilgi sahibiyim
RANDEVU AL 0332 322 75 57