Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

 

Aile Sistemleri Terapisi

       Sistemik model, sistemli düşünme ve aile sisteminin bir parçası olmaya teşvik eden bir tedavi biçimidir. Bu yaklaşımın temel prensibi, ailenin başvuru da dile getirdiği ana belirtinin bir işlevi olduğudur. Bu belirtiler her ne kadar ailenin işlevlerinde bir aksama gibi görünse de bir yandan da ayni sisteminin dengesini korumaktadır. Ailenin yaşadığı sorun ayni zamanda aileyi bir bütün olarak bir arada tutan sistemin sağlayıcısı olabilmektedir. 

     Sistemik aile terapisi ayni zamanda sistemik psikoterapi, sistemik tedavi ve aile sistemleri terapisi adlarıyla da anılır. Sistemik aile terapisinin kökeni aile terapisi ve sistem teorilerinde yatar. Sorunu bireyin değil, ailenin sorunu olarak ele alan sistemik aile terapisi, aile bağlarını güçlendiriyor.

     Her aile üyesi grup dinamiğini ve bireysel eylemlerinin birbirlerini ve bir bütün olarak aile birimini nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için diğerleriyle birlikte çalışır. Aile sistemleri terapisinin en önemli dayanaklarından biri, bir ailenin bir üyesinin yasamakta olduğu bir problemin, ailedeki herkesin problemi olduğu tezidir. Genel anlamda önemli olan, insanlar arasındaki etkileşimden ortaya çıkan ilişkidir. 

     Aile bireyinde görülen belirti, sistemin belirtisidir. Sistemik görüşmenin ana amacı belirtinin doğrudan ortadan kaldırılması değil, sistemik bağlantılarının bulunması, sistemdeki döngüsel etkileşimlerin kavranması ve belirtinin bu durumda geçici olarak var oluşunun nedenini açıklamaktır. Aileler, kaçınılmaz değişimlere uyum sağlayabilmek için hem değişmezliğe hem de esnekliğe gereksinim duyarlar. Aile, yasam döngüsündeki geçiş dönemlerinden birinde takıldığında ve eski inançlar ve kurallar, yeni ortaya çıkan duruma uyarlanmaya çalışıldığında belirti ortaya çıkar.  

Sistemik Aile Terapisinin Amaçları

    Sistemik aile terapisinin ana hedefi aile bireylerinin var olan kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanarak birbirlerine yardımcı olmalarına destek olmaktır.

1. Güven ortamı: Aile bireylerinin düşüncelerini ve duygularını güven ortamı içinde aktarmalarını sağlamaya çalışmak. 

2. İlişkilerde Farkındalık: Aile bireylerinin birbirlerinin görüşlerini anlamalarını, ihtiyaçlarının farkına vararak ve güçlenerek ilişkilerinde ve yaşamlarında değişiklikler yapmaları. 

3. Sosyal Destek: Aile bireyleri arasında karşılıklı anlayışı ve duygusal desteği geliştirmek ve ailenin işlevselliğini arttırmak. 

4. Bas Etme Yöntemi: Farklı yasam koşulları ve çıkmazlarıyla bas etme yöntemleri ve problem çözme stratejileri geliştirmek.

5. Problemleri çözmek: Problemleri çözmenin ötesinde ortaya çıkmalarını önlemeye çalışmak. 

     Sistemik Aile Terapisine göre psikoterapi süreci terapiye gelmeden önce baslar. Kişi terapiye gelmeye karar vererek bir adim atmıştır ve değişim başlamıştır.  Bu nedenle ilk çözüm odaklı sorular şunlardır:

  • “Terapiye gelmeye nasıl karar verdiniz?”
  • “Psikoterapinin problemlerinize nasıl yardımcı olabileceğini düşünüyorsunuz?”

 

Sistemik Aile Terapisinin Avantajları

  • Çözüm odaklıdır.
  • Pozitife odaklanır.
  • İlişkileri güçlendirir.
  • Daha kalıcı olabilir. 
  • Sistemik aile terapisi yaklaşımı aile terapisi dışında bireysel tedavi uygulamaları içinde uygundur. 

 

Sistemik Aile Terapisi Hangi Danışanlara Önerilebilir?

- Evlilik Terapisi, ayrılık ve boşanma süreçlerinde

- Psikolojik kökenli cinsel terapilerde

- Aile meseleleri, geçiş evreleri, aile bireylerinden birilerinin tehlikede olması gibi durumlarda

- Travmatik olaylar, kayıp ve yas 

- Çocuk bakimi ve ebeveynlik

- Okulla ve isle ilgili problemler

- Psikosomatik Problemlerde

- Yemeyle ilgili psikolojik rahatsızlıklarda. Özellikle gençlerde görülen yemeyle ilgili rahatsızlıkların birçoğunun temelinde aile dinamikleri yatar.

 

-----------------------------------------------------

Adres: Ferit Pasa Mah. Nisantaş Sok. 18/A Selçuklu/KONYA

TEL: 0332 322 75 57 - 0544 943 42 00

-----------------------------------------------------

 

YUKARI
Aydınlatma Metni 'ni okudum, bilgi sahibiyim
RANDEVU AL 0332 322 75 57