Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), insanların davranışları eşliğinde kendilerini ve dünyayı nasıl algıladıklarına, anlamlandırdıklarına ve yorumladıklarına odaklanan bir psikoterapi yöntemidir. 

BDT’nin Amacı Nedir?

Uyum bozucu biliş ve davranışların yerini sağlıklı duygu, düşünce ve davranışların almasını amaçlar. Kişinin sıkıntı yaratan durumlarla basa çıkabilmesine yardımcı olacak becerileri kazandırmak asil hedeftir. Diğer psikoterapi yöntemlerinden farklı olarak ‘simdi ve burada’ olmaya odaklanır. O anda var olan güncel sorun ve karmaşaya çözüm yolu üretmeye çalışır.

BDT ile Seanslarda Nasıl Çalışılır?

Terapi boyunca danışanın duygu, düşünce ve davranışı tespit edilir. Elde edilen bu detaylı bilgilerden sonra sıralanan sorunların altında yatan temel inançlar, mekanizmalar, bas etme yöntemleri, kullanılan savunmalar ve bilişsel hatalar toplanır. Danışanda bu tutum, düşünce ve davranışlara karsı bir farkındalık oluşturulur. Ardından seans içinde terapistten öğrenilen bilginin süreklilik gösteren bir beceriye dönüşebilmesi için uygulamada ev ödevleri ve egzersizlerden faydalanılır. Böylece danışanın ilerleyen dönemlerde de sorunlarıyla bas etme becerisi geliştirilerek duygu, düşünce ve davranışlarının rahatsızlık vermeyecek düzeye indirilmesi sağlanır.

BDT Hangi Bozuklarda İşlevseldir?

Özellikle yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, depresyon, fobiler basta olmak üzere birçok problemin tedavisinde kullanılır. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin etkililiğini gösteren bilimsel veriler mevcut olmakla birlikte, yukarıda sayılan bozuklukların tedavisinde güçlü bir psikoterapi yöntemidir.

-----------------------------------------------------

Adres: Ferit Paşa Mah. Nişantaş Sok. 18/A Selçuklu/KONYA

TEL: 0332 322 75 57 - 0544 943 42 00

-----------------------------------------------------

YUKARI
Aydınlatma Metni 'ni okudum, bilgi sahibiyim
RANDEVU AL 0332 322 75 57