İLİŞKİLERDE KISKANÇLIKLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLAR

İLİŞKİLERDE KISKANÇLIKLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLAR

İLİŞKİLERDE KISKANÇLIKLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLAR

İLİŞKİLERDE KISKANÇLIKLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

Kıskançlık; önem verilen bir ilişki içersinde bireylerin ilişkinin yitirileceğine ya da bozulacağına yol
açabileceğini düşündüğü bir tehlike algılaması sonucu verdikleri karmaşık bir tepki olarak
tanımlanmakta.  İlişkinin biteceği ya da üçüncü bir kişinin varlığı kişi için bir tehlike olması nedeniyle
artan, öfke, mutsuzluk ve korku duygularıyla kendini gösteren duygusal ve tepkisel karmaşıklık olarak
da görebiliriz.
Kıskançlık belli bir açıdan bakıldığında sağlıklı ve insani bir duygudur. Değer verdiğimiz bir insanı
tehlikelere karşı korumak istememiz, belli bir seviyede kıskanmamız ve ya onu merak etmemiz son
derece normaldir. Kıskançlık duygusu ilişkinin ihtiyaçlarını belirleme konusunda da yardımcı olur
çünkü partnerler arasındaki güvensizlik, sınırlar ve arzuları keşfetme ve bunlar arasında ilişki kurmaya
ihtiyacınız olduğu gösterir.
Kıskançlığı sağlıklı ve sağlıksız olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sağlıklı kıskançlık ilişkilerinin
dinamiğini besleyen ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ilişkiyi geliştiren ve büyümeyi sağlayan bir duygu
diyebiliriz. Kıskançlık çoğu zaman bir sevgi belirtisi ve gösterisi olarak tanımlansa da sınırını aşmaya
ve korku, güvensizlik, şüphe gibi duygularla beslenmeye başladıysa bir ilişki krizi haline gelebiliyor.


Peki, ilişkimizde bu kıskançlık krizlerini nasıl çözebiliriz?
1. Kıskançlığı anlayın: kıskançlığı hangi durumlar, kişiler veya olayla tetikliyor onu anlamaya
çalışın.
2. Kıskançlığı kabul edin: kıskançlık da diğer duygular gibi insana ait olan bir duygu öncelikle
bunu kabul edin.
3. Partnerinizle açık konuşun: ilişkilerde özellikle kıskançlık durumu varsa bunun her iki taraf
tarafından da açık ve net bir dille ifade edilmesi gerekmektedir. Sizi rahatsız eden durumları,
kişileri ya da olayları açık bir şekilde konuşmak her zaman dürüstlüğü beraberinde getirir.
4. Hemen harekete geçmeyin: olay ya da durum karşısında çok yoğun duygular hissettiğiniz
esnada harekete geçmeyin, ani kararlar vermeyin.
5. Kaygılarınız hakkında konuşun: partnerinizin davranışları eğer sizde kıskançlık duygusunu
uyandırıyorsa bunu partnerinizle konuşun. Açık iletişim kurmak, duygularınızı anlatabilmek
bu noktada oldukça önemlidir.
6. İlişkideki temel sorunları keşfedin: partnerinizle konuşmadan önce duygularınızın nereden
geldiğini anlamaya çalışın. İlişkide ne sizin için önemli o noktayı keşfetmeye çalışın.
7. Bir çift terapisine gidin kıskançlık duygusuyla başa çıkamadığınız noktalarda ve artık
ilişkinize zarar verici bir boyuta geldiğini fark ettiğinizde çift terapisine başlayabilişiniz.
Kıskançlık duygusuyla başa çıkmak için, belirli bir duygusal olgunluk seviyesinin gerektiğini
hepimiz biliyoruz. İç sesinizin size söylediği eleştirici duygular ve ürettiği bütün
güvensizliklere meydan okumak için bir irade gücü gerekiyor. Bu gücü sürekli beslediğinizde
sandığınızdan çok daha güçlü olduğunuzu fark edeceksiniz. Kıskançlıkla nasıl başa
çıkacağınızı öğrenerek ilişkilerinizde daha güvenli hale geleceksiniz.

YUKARI
Aydınlatma Metni 'ni okudum, bilgi sahibiyim
RANDEVU AL 0332 322 75 57