ÇOCUKLARDA GÜVENLİ AYRIŞMANIN ÖNEMİ

ÇOCUKLARDA GÜVENLİ AYRIŞMANIN ÖNEMİ

ÇOCUKLARDA GÜVENLİ AYRIŞMANIN ÖNEMİ

ÇOCUKLARDA GÜVENLİ AYRIŞMANIN ÖNEMİ

Bebeklerde büyümeyle beraber olarak ilk aylardan itibaren bir keşif süreci başlar. Bu keşif süreci
parmak emmeyle başlar ve insanın yaşamı boyunca devam eder. Güvenli bağlanmanın bir sonucu
olan güvenli ayrışma da bu keşiflerle kendini gösterir. Bebekler yeni şeyler keşfettikçe anneden
ayrılarak özgürleşmeye başlar. Bu özgürleşme tamamen anneden kopmak değildir anne ile çocuk
arasında görünmez ve sıkı bir bağ vardır. Anne onlar için artık danışılacak bir üsttür.

Güvenli ayrışmada bireyler anneden tamamen kopmazlar. İhtiyaçları olan sevgi ve şefkat anneden almaya
devam ederler ancak tek başına yemek yeme arkadaşlarıyla oynama gibi davranışlarda anneye ihtiyaç
duymazlar.
Kültürümüz gereği bizler çocuklarımız kaç yaşına girse de onları çocuk olarak görür onların hala bir
şeyleri yapamayacağını düşünür ve onlara destek olmaya çalışırız ancak bu davranışımız aşırıya kaçtığı
zaman çocuklarda güvenli ayrışma gerçekleşmez. Güvenli ayrışma bireyin ilerideki yaşamını sağlıklı
bir birey olarak geçirmesi için gereken bir durumdur. Güvenli ayrışması gerçekleşmiş bireyler sosyal
çevrede kendine güvenleri yüksektir. Yeni ve bilmedikleri durumlar karşısında öğrenmeye açıklardır.
Bu çocukların kaygı seviyeleri oldukça azdır. Çoğunlukla sorumluluk almaktan çekinmez
sorumluluklarını yerine getirirken zorlanmazlar. Uzmanlara göre güvenli ayrışmanın gerçekleşmesi
için anne ve çocuk arasında duygusal ilişkiler devam etmeli ancak işlerini kendileri halletmeleri
konusunda onlara yapabileceği ölçüde sorumluluklar verilmelidir. Çocuklar dış dünyada kendilerini
güvende hissettikleri ölçüde güvende olacaklardır. Ebeveynleri onlara dış dünyaya atılganlık gösterme
konusunda ne kadar destekçi olurlarsa o kadar sağlıklı bir ayrışma söz konusudur.

YUKARI
Aydınlatma Metni 'ni okudum, bilgi sahibiyim
RANDEVU AL 0332 322 75 57